Pages

Ads 468x60px

Thursday, April 2, 2009

कम्प्युटर छिटो र सजिलोसँग चलाऊने उपयोगी प्रबिधी

कम्प्युटर चलाऊदा कि-बोर्ड बाट नै कुनै कि थिचेर कुनै काम समाप्त गर्न सकियो भने छिटो हुने कुरामा हामी मध्य कसैको विमती छैन। त्यस्को प्रकृया र सबै भन्दा मुख्य कुरा ज्ञानको पनि छ । ms-word खोलेर बसेका हुन्छौ जब फाइल save गर्नु पर्ने बेला आउछ अनी ठुलो खैला बैला मच्चिने हुन्छ किन कि माउस कहाँ छ र फाइल मेनु मा माउस सारेर क्लिक गर्दाको सास्ती । तर यही कती सजिलै गर्न सक्नु हुन्छ ctrl लाई थिच्दै s थिच्न । यो त मैले यकदम सजिलो (जुन सबैलाई थाहा छ र सबै ले चलाई रहेको पनि हुनु हुन्छ) key को बारेमा चर्चा गरेको हो । यि र यस्तै छिटो र सरल तरिका बाट कम्प्युटर चलाऊने key हरुको तालिका जस्ले तपाईंको कम्प्युटर जीवनलाई केही सहयोग पुर्‍याउने छ ।

डेस्कटप सम्बन्धी key हरु
To... Use this shortcut
Select a file/folder/icon Type the first letter of the file. If you have several files starting with the same letter, continue hitting the letter key until your cursor lands on the file or folder you want.
Search for a file/folder F3
Rename a file/folder Select the file/folder, click F2, and then re-type the name
Find out when the file or folder was created, by whom, and how big it is Select the file, right-click, and then click Properties
Display the Start menu Ctrl + Esc
Create a shortcut on your desktop to your favorite file/folder Drag the file/folder icon to your desktop
Scroll between open items Alt + Tab, then hold down Alt while clicking Tab to reach the desired file or program
MS-Word सँग काम गर्दा उपयोगी
To... Use this shortcut

Select text

Shift + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow to highlight text

Copy selected text

Ctrl + C

Cut selected text

Ctrl + X

Paste selected text

Ctrl + V

Undo your last action

Ctrl + Z

Select all the text within your document

Ctrl + A

Bold text

Ctrl + B

Italicize text

Ctrl + I

Underline

Ctrl + U

Decrease font size

Ctrl + Shift + <

Increase font size

Ctrl + Shift + >

Change font

Ctrl + Shift + F, then use the arrow keys to reach the new font

Change font size

Ctrl + Shift + P, then use the arrow keys to reach the new font size

Create page break

Ctrl + Enter

Create new document

Ctrl + N

Open My Documents window

Ctrl + O

Close a document

Ctrl + W

Save a document

Ctrl + S

Print a document

Ctrl + P

Preview what you're about to print

Alt + Ctrl + I

MS-Excel को दुनियाँ
To... Use this shortcut

Move right to left, cell by cell

Tab

Move up and down, cell by cell

Enter

Erase data in current cell

Backspace

Return to the beginning of the row

Home

Enter the date

Ctrl + ; (semicolon)

Enter the time

Ctrl + Shift + : (colon)

Start a formula

= (equal sign)

Check the spelling of titles or words within the cells

F7

Find out about the style within the cell

ALT + ' (apostrophe)

Display the Format Cells dialog box

Ctrl + 1

Apply the general number format

Ctrl + Shift + ~

Turn numbers into dollars

Ctrl + Shift + $

Make numbers a percentage

Ctrl + Shift + %

Apply a border

Ctrl + Shift + &

Internet Explorer चलाऊद चाहिने
To... Use this shortcut

Add sites to your Favorites

Go to the site.

Hit Ctrl + D to add to your Favorites.

Select Favorites and then Add to Favorites to create a separate folder for the site or to add it to a list already formed.

Select a home page

Go to the Web page that you would like to make your home page.

Open the Tools menu and select Internet Options .

Under Home page , click Use Current .

Use the History function if you visit a few select sites constantly

Select the History button on your top navigation (a green arrow on a clock face).

Select the site that you would like and double-click.

If the History button is not visible, go to the View menu, select Explorer Bar , and then click History to access.

Customize your toolbar to the tools you use most frequently

Right-click your top navigation.

Select the icons that you use or go to the View menu, select Toolbars , and then click Customize .

अन्य सफ्टवेर को लागि

Adobe Photoshop CS4

Adobe Photoshop CS3

Adobe Photoshop CS2

Adobe Photoshop CS

Adobe Photoshop7

Adobe Photoshop6

Adobe Photoshop 5


1 comments:

  1. हेल्लो साथी नमस्कार तपाइको कम्प्युटर सम्बन्धि कुराहरु सारै राम्रो संग पढे र धेरै ज्ञान हासिल गरे
    तपाई लै धेरै धेरै धन्यवाद

    ReplyDelete